Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przynależność do sektora prywantnych instytucji niekomercyjnych
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/nie


Brak rozwinięcia wymiarów