Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Charakter organizacji
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/nie


Brak rozwinięcia wymiarów