Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Alokacja lub zamiar alokacji środków na dzialalność badawczą i rozwojową
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/nie


Brak rozwinięcia wymiarów