Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka była właścicielem środków trwałych?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie


Brak rozwinięcia wymiarów