Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przeważający rodzaj prowadzonej działalności
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    PKD 2007
Nazwa pozycji
Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
Transport kolejowy towarów
Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
Działalność taksówek osobowych
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
Transport drogowy towarów
Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
Transport rurociągowy
Transport morski i przybrzeżny pasażerski 
Transport morski i przybrzeżny towarów
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
Pozostała działalność pocztowa i kurierska
Transport wodny śródlądowy pasażerski 
Transport wodny śródlądowy towarów
Transport lotniczy pasażerski
Transport lotniczy towarów
Transport kosmiczny
Magazynowanie i przechowywanie towarów
Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
Przeładunek towarów