Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Proszę zaznaczyć, z których źródeł jednostka otrzymała przychody.
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Źródła przychodów związków zawodowych


Brak rozwinięcia wymiarów