Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w 2018 r. jednostka poniosła koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie


Brak rozwinięcia wymiarów