Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj szkoły
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj szkoły
Nazwa pozycji
podstawowa
gimnazjum
liceum
technikum
zasadnicza szkoła zawodowa
szkoła specjalna