Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydzielona sala do cięć cesarskich
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie