Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Specjalista w dziedzinie medycyny pracy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Specjaliści


Brak rozwinięcia wymiarów