Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Symbol według PKD 2007
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    pkd


Brak rozwinięcia wymiarów