Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wykształcenie
Nazwa pozycji
wyższe
policealne i średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego