Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kod formy wykonywania działalności w jednostkach służby medycyny pracy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    kody


Brak rozwinięcia wymiarów