Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rodzaje zakładów


Brak rozwinięcia wymiarów