Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Główne źródło finansowania działalności leczniczej zakładów psychiatrycznych
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    źródła finansowania


Brak rozwinięcia wymiarów