Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nazwa zawodu/specjalności pracownika
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    240


Brak rozwinięcia wymiarów