Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Statek zagranicznego (obcego) podmiotu eksploatowanego przez sprawozdawcę - typu ro-ro
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Statek typu ro-ro stanowiący własność zagranicznego podmiotu
Nazwa pozycji
nie
tak