Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Statek morskiej i przybrzeżnej floty transportowej z zautomatyzowaną siłownią
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Zautomatyzowana siłownia na statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
Nazwa pozycji
nie
tak