Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Udziały kapitału polskiego we własnośći statku morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Udziały kapitału polskiego we własności statku morskiej i przybrzeznej floty transportowej


Brak rozwinięcia wymiarów