Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jest Pan/Pani zarejestrowany(a) w urzędzie pracy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rejestracja w urzędzie pracy (bezrobotny, poszukujący pracy)
Nazwa pozycji
tak, jako bezrobotny(a)
tak, jako poszukujący(a) pracy
nie