Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kraj pobytu stałego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    symbol kraju stałego zamieszkiwania
Nazwa pozycji
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Stany Zjednoczone
Białoruś
Polska
Rosja
Ukraina
Chiny
Gruzja
Indie
Korea Południowa
Wietnam
Niemcy
Grecja
Węgry
Islandia
Irlandia
Włochy
Łotwa
Liechtenstein
Litwa
Inny kraj
Luksemburg
Malta
Holandia
Norwegia
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Szwecja
Turcja