Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stopień pokrewieństwa lub relacja z osobą odniesienia
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    stopień pokrewieństwa
Nazwa pozycji
osoba odniesienia (głowa gospodarstwa domowego)
syn/córka
ojciec/matka
teść/teściowa
zięć/synowa
brat/siostra
dziadek/babka, pradziadek/prababka
wnuk/wnuczka, prawnuk/prawnuczka
inny krewny/inna krewna
mąż/żona
partner/partnerka
osoba niespokrewniona