Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Symbol stanu cywilnego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    kategorie stanu cywilnego
Nazwa pozycji
Wdowiec/wdowa
Żonaty/zamężna
Kawaler/panna
Rozwiedziony (-na), w separacji prawnej