Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    czy żyje Pan/Pani w małżeństwie lub związaku nieformalnym z osobą z tego gospodarstwa domowego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    związek małżeński lub partnerski
Nazwa pozycji
nie
tak, nieformalnym
tak, formalnym (mąż, żona)