Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj szkoły w której Pan/ Pani się uczy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rodzaj szkoły
Nazwa pozycji
szkoła podstawowa
studia doktoranckie
studia magisterskie
studia licencjackie lub inżynierskie
kolegium
szkoła policealna
szkoła średnia zawodowa
szkoła średnia ogólnokształcąca
gimnazjum
szkoła branżowa I stopnia/zasadnicza szkoła zawodowa
studia podyplomowe