Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy Pan/ Pani uczy się w szkole?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie