Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy posiada Pan/ Pani aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy, inwalidztwie lub - w przypadku dzieci poniżej 16 roku życia - orzeczenia o niepełnosprawności?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak