Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawność
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    stopień niepełnosprawności
Nazwa pozycji
znaczny
umiarkowany
lekki
orzeczenie o niepełnosprawności