Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy gospodarstwo użytkuje grunt?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    użytkowanie gruntu
Nazwa pozycji
nie
tak, jako rodzinny ogród działkowy, działkę rekreacyjną, ogród przydomowy, ogród ozdobny, trawnik
tak, jako gospodarstwo rolne, działka rolna (produkcja na sprzedaż)