Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak zmieniają się bieżące ceny towarów sprzedawanych przez Państwa przedsiębiorstwo?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rosną/pozostają bez zmian/spadają
Nazwa pozycji
spadają
rosną
pozostają bez zmian