Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie najważniejsze bariery obecnie ograniczają działalność Państwa przedsiębiorstwa?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Bariery_AkH
Nazwa pozycji
brak barier
niedostateczny popyt
niedobór pracowników
powierzchnia sprzedażowa
koszty zatrudnienia
wysokie odsetki bankowe
wysokie obciążenia na rzecz budżetu
wysokie cła i obciążenia importowe
problemy z zakupem towarów (niedobór towarów, nagły wzrost cen)
trudności w rozrachunkach z kontrahentami
niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej
inne
trudności z uzyskaniem kredytu bankowego
zbyt duża konkurencja na rynku
niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne