Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    W jakim wymierze godzin pracuje Pan/ Pani w głownym miejscu pracy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wymiar godzin pracy
Nazwa pozycji
w niepełnym wymiarze w wyznaczonych godzinach
w niepełnym wymiarze w elastycznych godzinach
w pełnym wymiarze w wyznaczonych godzinach
w pełnym wymiarze w elastycznych godzinach
nie wiem
nie dotyczy