Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak zmienia się bieżący portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) na produkty Państwa przedsiębiorstwa:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrasta/pozostaje bez zmian/spada
Nazwa pozycji
wzrasta
pozostaje bez zmian
spada