Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czyją własnością jest instytucja (firma), która jest Pana/ Pani głównym miejscem pracy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    własność instytucji
Nazwa pozycji
prywatną
publiczną
nie wiem