Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak w ostatnich trzech miesiącach zmieniła się pozycja Państwa przedsiębiorstwa wobec konkurencji na rynkach zagranicznych wewnątrz Unii Europejskiej:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    poprawiła się/pozsotała bez zmian/pogorszyła się/nie dotyczy
Nazwa pozycji
poprawiła się
pozostała bez zmian
pogorszyła się
nie dotyczy