Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    W jakim systemie Pan/Pani się uczy/uczył(a)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    System nauki
Nazwa pozycji
dzienny
zaoczny
wieczorowy
inny, jaki?