Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak w ostatnich trzech miesiącach zmieniła się pozycja Państwa przedsiębiorstwa wobec konkurencji na rynku krajowym:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    poprawiła się/pozostała bez zmian/pogorszyła się
Nazwa pozycji
poprawiła się
pogorszyła się
pozostała bez zmian