Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak Państwa zdaniem w ostatnich trzech miesiącach zmienił się portfel zamówień (krajowy i zagraniczny) w Państwa przedsiębiorstwie:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrósł/pozostał bez zmian/spadł
Nazwa pozycji
wzrósł
pozostał bez zmian
spadł