Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy obecny poziom wykształcenia uzyskał(a) Pan/Pani w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    w bieżącym roku kalendarzowym/w poprzednim roku kalendarzowym/nie
Nazwa pozycji
tak, w bieżącym roku kalendarzowym
tak, w poprzednim roku kalendarzowym
Nie