Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy otrzymuje Pan/Pani zasiłek dla bezrobotnych?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
tak
nie