Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Gdzie mieści się instytucja (firma), która jest Pana/Pani głównym miejscem pracy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    w Polsce/ za granicą
Nazwa pozycji
w Polsce
za granicą