Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki jest bieżący stan zapasów wyrobów gotowych w Państwa przedsiębiorstwie:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    zbyt duży/odpowiedni w stosunku do zapotrzebowania/zbyt mały
Nazwa pozycji
odpowiedni w stosunku do zapotrzebowania
zbyt mały
zbyt duży