Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki jest bieżący zagraniczny portfel zamówień na produkty Państwa przedsiębiorstwa:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    zbyt duży/wystarczający/zbyt mały/nie dotyczy
Nazwa pozycji
zbyt mały
wystarczający
zbyt duży
nie dotyczy