Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dlaczego w badanym tygodniu pracował(a) Pan/Pani krócej niż zwykle?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyny krótszej pracy
Nazwa pozycji
z przyczyn związanych z zakładem pracy (przerwa w działalności, przestoje, przymusowy urlop, brak zamówień itp.)
przestałem/przestałam pracować
rozpocząłem/rozpoczęłam pracę
uczestniczyłem/uczestniczyłam w strajku
uczę się, uzupełniam kwalifikacje
trudne warunki atmosferyczne
urlop wypoczynkowy
urlop okolicznościowy
urlop macierzyński
urlop rodzicielski
urlop wychowawczy
choroba własna
liczba godzin pracy jest zróżnicowana (ruchomy czas pracy)
z powodu świąt
inne przyczyny, jakie?