Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przy posiadanym portfelu zamówień i przewidywanych na najbliższe miesiące zmianach popytu aktualne moce produkcyjne Państwa przedsiębiorstwa są:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    zbyt duże/wystarczające/zbyt małe
Nazwa pozycji
zbyt duże
wystarczające
zbyt małe