Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Co było przyczyną niewykonywania przez Pana/Panią pracy w badanym tygodniu?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyny niewykonywania pracy
Nazwa pozycji
choroba własna
urlop macierzyński
urlop rodzicielski
urlop wypoczynkowy
urlop wychowawczy
przerwa w działalności zakładu pracy
trudne warunki atmosferyczne
uczestniczyłem(am) w strajku
system pracy
nauka, podnoszenie kwalifikacji
urlop bezpłatny
inne przyczyny, jakie?