Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Które z następujących orzeczeń o niepełnosprawności Pan/Pani posiada? (wpisać, jeżeli respondent wyraził zgodę)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Stopień niepełnosprawności
Nazwa pozycji
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności