Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie są obecnie dominujące źródła finansowania środków obrotowych w Państwa przedsiębiorstwie?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    fundusze własne/kredyt bankowy/kredyt kupiecki/inne
Nazwa pozycji
fundusze własne
kredyt bankowy
kredyt kupiecki
inne