Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    W jakim wymiarze czasu Pan/Pani pracuje?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    W pełnym/ w niepełnym
Nazwa pozycji
w pełnym
w niepełnym