Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Dlaczego pracuje Pan/Pani w niepełnym wymiarze czasu pracy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyny pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
Nazwa pozycji
uczę się w szkole, na kursie
z powodu choroby, niepełnosprawności
nie mogę znaleźć pracy w pełnym wymiarze
taki wymiar czasu mi odpowiada
opiekuję się dziećmi lub innymi osobami wymagającymi opieki
z innych powodów osobistych lub rodzinnych
z innych przyczyn